thiet ke web mien phi dich vu SEO thiet ke web gia re

Seo mien phi

 
Tiếng việt English
 
Chào mừng bạn đến với website www.pioneerco.vn - Công ty TNHH Người Tiên Phong - Tel: +84 4 22121466  Handphone: +84 913014812 . Văn phòng TP Hồ Chí Minh - 02 Bis, Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1- Liên hệ: Mr. Trương Văn Súy - 0914 861068
 
Tin tức & Sự kiện
 
 
Hợp đồng cung cấp thiết bị nối ren cho dự án đường sắt trên không Ba La Cát Linh
(30/06/2014 08:39)
Chúng tôi xin cung cấp thông tin về việc người tiên phong cung cấp hợp đồng thiết bị đầu neo thép cùng với những máy buộc thép để buộc thép các cột trụ, đồng nghĩa đi kèm với cung cấp máy cán ren, cộng máy tiện ren, có khi thêm cả máy tiện ren côn, để nhà đầu tư nối cốt thép, Hợp đồng này sẽ cung cấp chi tiết việc nối thépnối ren bằng phương pháp ống nối thépống nối ren mà người Tiên Phong đang triển khai. Hy vọng các bạn biết được năng lực của Người Tiên Phong.

nguoi tien phong

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

------- o0o --------

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: ……/2013/HĐKT/DK-PN

 

Hạng mục :    Cung cấp dịch vụ nối cốt thộp bằng ống nối ren

Cụng trỡnh:    Đường sắt Đô thị Hà Nội     

Địa điểm   :     Đoạn trụ ….. – …..

 

        Luật Xây dựng của Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 cú hiệu lực từ ngày 01/07/2004 và cỏc văn bản hướng dẫn thi hành.

        Luật dân sự của Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

        Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

 

Hụm nay, ngày    tháng   năm 2013, tại Ban chỉ huy Công trường thi công Đường sắt trên cao đoạn trụ ……-.….. chúng tôi gồm có:

Bờn giao thầu (Bên A): ………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………

Đại diện là ễng: ……………..                        Chức vụ:  Giám đốc

Điện thoại: ………………                             Fax: ……………….

Mó số thuế: ………………………………

Tài khoản: .

 

Bờn nhận thầu và cung cấp (Bên B) : CÔNG TY TNHH NGƯỜI TIÊN PHONG

Địa chỉ: P218 A4 Khu Tập thể Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà nội.

Đại diện là ông: Đỗ Thế Phong                     Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:      04 2212146604 22121466                           Fax: 04 37736936

Mó số thuế:     0102087105

Tài khoản:       020004530668 tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – CN Thăng Long

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện sau đây:

 

Điều 1. Nội dung cụng việc

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý cung cấp ống nối ren cốt thép và dịch vụ tạo ren cốt thép (theo cụng nghệ nối cốt thép bằng ống nối cán ren trực tiếp) cho Dự án Đường Sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông, hạng mục trụ cầu …….-…….


Điều 2: Khối lượng và giá trị hợp đồng

TT

Mụ tả

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

Mối nối phi 25

Bộ

1.000

47.000

47.000.000

 

Mối nối phi 28

Bộ

1.000

61.000

61.000.000

 

Mối nối phi 32

Bộ

1.000

66.000

66.000.000

 

Tổng giá trị trước thuế

 

174.000.000

 

Thuế VAT 10%

 

17.400.000

 

Tổng giỏ trị sau thuế

 

191.400.000

 

Bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm nghỡn đồng.

 

Ghi chỳ: Giá trị Hợp đồng là tạm tính, giá trị cuối cùng được căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện tại công trường.

 

Điều 3: Tiến độ thực hiện

Bên B có trách nhiệm huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị đến công trường để thực hiện công tác tiện ren cốt thép. Thời gian thực hiện Hợp đồng kéo dài từ:

Bắt đầu: ngày …/ …. /2013

Kết thỳc: ngày …/ …. /2013

Điều 4: Chất lượng kỹ thuật yêu cầu:

3.1. Chất lượng mối nối: Bên B chịu trách nhiệm thực hiện dich vụ gia công đầu ren cốt thép theo phương pháp cán ren trực tiếp đó được chấp thuận. Chất lượng mối nối thỏa mãn yêu cầu tại mục 12.14.3 của Tiêu chuẩn ACI318-05. Cốt thép phải được cắt phẳng đầu bằng máy cắt chuyên dụng trước khi giao cho Bên B tạo ren.

3.2. Kiểm tra chất lượng: Bên A có trách nhiệm nghiệm thu đầu ren của từng lô cốt thép mà Bên A đó giao cho Bên B gia công tiện ren theo yêu cầu nêu trong Bản yêu cầu kỹ thuật của mối nối ren.

Điều 5: Phương thức giao hàng

                     Bên B sẽ giao toàn bộ hoặc từng phần số lượng ống nối theo đơn đặt hàng cho bên A tại Công trường sau khi ký Hợp đồng và nhận được khoản tạm ứng.

                     Công tác tạo ren cốt thép, bên B huy động máy móc thiết bị và nhân lực tới hiện trường để thực hiện việc gia cụng ren cốt thép. Thời gian gia công được quy định tại điều 3.

Điều 6: Điều khoản thanh toán

                     Bờn A thanh toán cho Bên B 60% giá trị khối lượng của Đơn hàng sau khi bên B bàn giao ống nối tại Công trường cho Bên A.

                     Bên A thanh toán cho Bên B 40% giá trị khối lượng hoàn thành tương đương trong tháng đó được xác nhận.

                     Thời gian thanh toán trong vũng 01 tuần kể từ ngày Bên B chuyển đầy đủ hồ sơ thanh toán.

                     Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán, Bên B được quyền tính theo lãi suất trên số tiền chậm thanh toán theo lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại thời điểm yêu cầu thanh toán.

                     Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam.

                     Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 7: Hồ sơ thanh toán

Bộ hồ sơ thanh toán bao gồm những tài liệu sau:

                     Đề nghị thanh toán

                     Bảng Tổng hợp khối lượng hoàn thành và/hoặc bàn giao

                     Biên bản bàn giao và/hoặc Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành

                     Chứng chỉ vật liệu ống nối

                     Hóa đơn đỏ và các tài liệu liên quan khác cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Điều 8: Tạm dừng, huỷ hợp đồng

8.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng

                     Do các nguyên nhân bất khả kháng: Động đất, báo lũ, sóng thần, hoả hoạn… ngoài tầm kiểm soát của mỗi bên.

                     Do hai bên thoả thuận.

                     Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện các điều khoản của hợp đồng này. Trường hợp bên tạm dừng hợp đồng không thông báo bằng văn bản cho bên kia thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra do việc tạm dừng hợp đồng gây nên.

8.2. Huỷ bỏ hợp đồng:

                     Bên A có quyền huỷ bỏ hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

-  Bên B không đủ năng lực thực hiện hợp đồng

-  Sau 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mà Bên B không tiến hành thi công.

-  Bên B cung cấp ống nối và việc gia công đầu ren không đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn.

                     Bên B có quyền huỷ bỏ hợp đồng khi Bên A không cung cấp đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi công hoặc bên A không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo đúng điều 6 của hợp đồng này.


Điều 9. Trách nhiệm của Bên A:

         Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B đầy đủ, đúng hạn theo đúng quy định tại điều 6 của hợp đồng.

         Bên A bố trí sắp xếp cho bên B một vị trí của mặt bằng thuận tiện trong phạm vi công trường để Bên B đặt máy và tiến hành gia công cốt thép tại công trường.

         Bên A cung cấp thiết bị nâng hạ để hỗ trợ miễn phí bên B cẩu thiết bị, thép trong phạm vi công trường.

                     Cung cấp cho bên B số lượng cụ thể của từng loại mối nối cho từng hạng mục thi công.

         Bên A cung cấp cốt thép đó được cắt phẳng đầu, có tính chất cơ lý phù hợp cho việc gia cụng mối nối bằng phương pháp cán ren trực tiếp.

         Bên A cung cấp đầy đủ cốt thép đó được cắt sẵn trước khi Bên B tiến hành công tác tiện ren.

         Bên A cung cấp cho bên B điểm đấu nối điện 3 pha thuận tiện và ổn định trong phạm vi công trường.

         Bên A cử cán bộ công trường có trách nhiệm nghiệm thu đầu ren và mối nối mà Bên B đó gia công theo từng lô.

Điều 10. Trách nhiệm của Bên B:

         Bên B phải cung cấp ống nối đảm bảo chất lượng, kèm theo các chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng.

         Bên B có trách nhiệm cử cán bộ, công nhân vận hành cú kinh nghiệm và huy động đủ máy móc thiết bị để gia công ren cốt thép tại công trường của Bên A để đáp ứng đúng tiến độ.

         Trong quá trình gia công, công nhân vận hành phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động và chấp hành theo đúng quy định công tác an toàn.

         Bên B phải đảm bảo gia công tiện ren đúng yêu cầu kỹ thuật.

         Bên B có trách nhiệm làm thí nghiệm lần đầu để chứng minh chất lượng của mối nối ren. Nếu Bên A có yêu cầu thí nghiệm thêm thì Bên A chịu toàn bộ chi phí cho thí nghiệm này.

         Bên B phải cung cấp hoá đơn GTGT cho Bên A.

         Bên B có trách nhiệm sửa lại những đầu ren không đạt chất lượng mà Bên A đó kiểm tra tại mỗi lần gia công tiện ren.

         Bên B không chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ nếu Bên A không cung cấp đầy đủ các điều kiện đó thoả thuận cho Bên B như: nguồn điện 3 pha, mặt bằng đặt máy gia công, cung cấp thép không kịp thời để Bên B gia công, thép không đảm bảo chất lượng hoặc không thanh toán theo đúng tiến độ cho Bên B như đó nêu trong điều 6.

         Bên B phải thông báo kịp thời cho Bên A những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công để hai bên cùng tháo gỡ, giải quyết.

         Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. phòng chống cháy nổ trong phạm vi cụng việc mà bên B được giao.

Điều 11. Các điều khoản chung:

         Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hữu nghị hợp tác. Nếu không giải quyết được thì sẽ đưa ra toà án kinh tế thành phố Hà Nội để giải quyết theo luật hiện hành, mọi phán quyết của toà án được coi là bắt buộc đối với cả hai bên. Án phí do bên thua chịu.

         Hợp đồng này được lập thành 04 bản giống nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký.

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

[Quay lại]
 
     
 
 
Sản phẩm
   
     
Hỗ trợ trực tuyến
 
Hotline đường dây nóng
Kỹ thuật Kinh Doanh
Kỹ thuật Kinh Doanh
Hỗ trợ kỹ thuật Kinh Doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
 
     
Thống kê
 
Đang trực tuyến:18
  Tổng truy cập: 409580
 
     
 
Tin tức & Sự Kiện
 
Vincom Village được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng
Xem tất cả
 
     
Dự án nổi bật